Sains Data

Cara menukar array Python NumPy ke senarai python

Cara menukar array Python NumPy ke senarai python
Objek Array digunakan untuk menyimpan beberapa nilai, dan objek daftar digunakan di Python untuk melakukan tugas yang serupa dengan objek array. Objek array NumPy digunakan untuk melakukan pelbagai jenis operasi numerik di Python. Susunan pelbagai dimensi dapat dibuat dengan menggunakan perpustakaan ini. Perpustakaan NumPy mempunyai built-in tolok () berfungsi untuk menukar array NumPy ke senarai python. Fungsi ini tidak mengambil argumen dan mengembalikan senarai ular sawa. Sekiranya array satu dimensi, maka fungsi akan mengembalikan senarai python sederhana. Sekiranya tatasusunan itu pelbagai dimensi, maka array akan mengembalikan senarai python bersarang. Sekiranya dimensi array 0, maka fungsi akan mengembalikan pemboleh ubah skala python dan bukannya senarai. Bagaimana fungsi tolist () dapat menukar pelbagai jenis array NumPy ke senarai python ditunjukkan dalam tutorial ini.

Sintaks:

senaraikan ndarray.tolok ()

Di sini, ndarray akan menjadi susunan NumPy, dan nilai kembali akan menjadi senarai apa pun jika ndarray ialah tatasusunan satu dimensi atau pelbagai dimensi.

Tukar pelbagai jenis array NumPy ke senarai Python:

Kaedah menukar satu atau lebih array NumPy dimensi telah ditunjukkan dalam tutorial ini dengan menggunakan beberapa contoh. Anda boleh menggunakan mana-mana editor yang disokong python untuk mempraktikkan contoh berikut. Editor python yang popular, PyCharm, digunakan dalam tutorial ini untuk menulis skrip tutorial.

Contoh-1: Tukarkan susunan satu dimensi menjadi senarai

Contoh berikut menunjukkan bagaimana tatasusunan satu dimensi dapat ditukar menjadi senarai python menggunakan tolok () fungsi. Perpustakaan NumPy diimport pada awal skrip. berbaris () fungsi digunakan dalam skrip untuk membuat susunan NumPy satu dimensi nilai julat. Seterusnya, tolok () fungsi digunakan untuk menukar array NumPy ke senarai python.

# Import NumPy
import numpy sebagai np
# Buat susunan NumPy satu dimensi dengan pelbagai nilai
np_array = np.arange (5)
# Cetak array NumPy
cetak ("Nilai array NumPy: \ n", np_array)
# Tukar array NumPy ke senarai python
list_obj = np_array.tolok ()
# Cetak senarai python
cetak ("Nilai senarai python: \ n", list_obj)

Pengeluaran:

Output berikut akan muncul setelah melaksanakan skrip. Nilai array NumPy telah dicetak pada output pertama, di mana ruang digunakan untuk memisahkan nilai array. Nilai senarai python telah dicetak pada output kedua di mana koma (,) digunakan untuk memisahkan elemen senarai.

Contoh-2: Tukarkan susunan dua dimensi menjadi senarai

Contoh berikut menunjukkan bagaimana susunan NumPy dua dimensi dapat ditukar menjadi senarai python menggunakan tolok () fungsi. Perpustakaan NumPy diimport pada awal skrip. susunan () fungsi digunakan di sini untuk membuat susunan NumPy dua dimensi nilai angka yang akan dicetak kemudian. tolok () fungsi digunakan dalam skrip untuk menukar array dua dimensi ke senarai python bersarang. Seterusnya, senarai python akan dicetak.

# Import NumPy
import numpy sebagai np
# Buat susunan NumPy dua dimensi menggunakan senarai
np_array = np.tatasusunan ([[1, 2, 3], [4, 5, 6]])
# Cetak array NumPy
cetak ("Nilai array NumPy: \ n", np_array)
# Tukar array NumPy ke senarai python
list_obj = np_array.tolok ()
# Cetak senarai python
cetak ("Nilai senarai python: \ n," list_obj)

Pengeluaran:

Output berikut akan muncul melaksanakan skrip. Output pertama menunjukkan nilai array dua dimensi NumPy yang dibuat dari dua senarai. Output kedua menunjukkan nilai senarai python bersarang.

Contoh-3: Tukarkan susunan tiga dimensi menjadi senarai

Contoh berikut menunjukkan bagaimana susunan tiga dimensi dapat ditukar menjadi senarai python bersarang menggunakan a tolok (). Perpustakaan NumPy diimport pada awal skrip. Seterusnya, set_printoptions () fungsi digunakan untuk menetapkan nilai ketepatan untuk nombor terapung yang diterapkan dalam array NumPy. rand () fungsi digunakan dalam skrip untuk membuat susunan NumPy tiga dimensi. Fungsi ini menghasilkan nombor terapung rawak. Susunan tiga dimensi nombor terapung akan dibuat oleh rand () fungsi, didarabkan dengan 10000 untuk mendapatkan nilai angka dengan 4 digit sebelum titik perpuluhan dan 2 digit selepas titik perpuluhan. Nilai susunan tiga dimensi akan dicetak dalam pernyataan seterusnya. tolok () fungsi akan menukar susunan tiga dimensi ke dalam senarai sarang python, dan tiga bersarang untuk gelung digunakan untuk memformat nilai senarai dengan 2 digit setelah titik perpuluhan. The bulat () fungsi digunakan untuk melakukan tugas. Seterusnya, senarai berformat akan dicetak.

# Import NumPy
import numpy sebagai np
# Tetapkan nilai ketepatan untuk nilai terapung
np.set_printoptions (ketepatan = 2, tekan = Benar)
# Menyatakan susunan tiga dimensi nombor rawak
np_array = np.rawak.rand (2, 2, 2) * 10000
# Cetak array NumPy
cetak ("\ nNilai-nilai array NumPy: \ n", np_array)
# Tukar array NumPy ke senarai python
list_obj = np_array.tolok ()
# Bundarkan nilai senarai bersarang
list_obj = [[[bulat (val3, 2) untuk val3 di val2] untuk val2 di val1] untuk val1 di list_obj]
# Cetak senarai python
cetak ("\ nNilai-nilai senarai python: \ n", list_obj)

Pengeluaran:

Output berikut akan muncul setelah melaksanakan skrip. Output pertama menunjukkan nilai-nilai larik NumPy tiga dimensi. Output kedua menunjukkan output yang diformat dari nilai senarai.

Kesimpulan:

Senarai Python adalah objek yang berguna untuk melakukan pelbagai operasi di mana pelbagai nilai dapat disimpan dalam satu pemboleh ubah yang berfungsi seperti susunan angka bahasa pengaturcaraan lain. Pelbagai jenis tatasusunan dapat dihasilkan dengan menggunakan perpustakaan NumPy Python. Kadang-kadang, ia memerlukan penukaran senarai menjadi array NumPy atau sebaliknya. Bagaimana susunan satu dimensi dan pelbagai dimensi dapat ditukar menjadi senarai python dijelaskan dalam tutorial ini menggunakan contoh mudah. Saya harap pembaca akan menukar array NumPy menjadi senarai python dengan mudah setelah membaca tutorial ini.

Cara Meningkatkan FPS di Linux?
FPS bermaksud Bingkai sesaat. Tugas FPS adalah mengukur kadar bingkai dalam pemutaran video atau persembahan permainan. Dengan kata mudah bilangan gam...
Permainan Makmal Apl Oculus Teratas
Sekiranya anda adalah pemilik alat dengar Oculus, maka anda mesti mengetahui tentang memuatkan sideload. Sideloading adalah proses memasang kandungan ...
10 Permainan Teratas untuk Dimainkan di Ubuntu
Platform Windows telah menjadi salah satu platform dominan untuk permainan kerana peratusan besar permainan yang sedang berkembang hari ini untuk meny...