Sains Data

Cara Menggunakan Fungsi Python NumPy arange ()

Cara Menggunakan Fungsi Python NumPy arange ()

Terdapat banyak fungsi di perpustakaan Python NumPy untuk melakukan pelbagai jenis operasi berangka dan saintifik. Membuat pelbagai jenis tatasusunan untuk pelbagai tujuan adalah salah satu kegunaan praktikal perpustakaan NumPy. Python mempunyai fungsi terbina dalam bernama arange () untuk membuat senarai nombor berurutan. arange () adalah salah satu fungsi penciptaan array perpustakaan NumPy untuk membuat susunan julat angka. Penggunaan fungsi NumPy arange () telah dijelaskan dalam tutorial ini.

Sintaks

np.tatasusunan np.arange ([mula,] berhenti, [langkah,], dtype = Tiada)

Fungsi ini boleh mengambil empat argumen. The mulakan hujah adalah pilihan yang menentukan nilai permulaan bagi array. Sekiranya nilai permulaan digunakan dalam fungsi, maka argumen wajib, berhenti, memerlukan menentukan nilai akhir bagi array. The hujah langkah adalah pilihan yang menentukan perbezaan antara elemen. Nilai lalai bagi langkahnya adalah 1, dan nilai argumen ini tidak boleh 0. Hujah keempat, dtaip, mentakrifkan jenis data elemen array, dan nilai lalai dari argumen ini adalah Tiada. Fungsi ini mengembalikan objek array berdasarkan nilai argumen.

Penggunaan fungsi arange ()

Anda mesti memasang pustaka python NumPy sebelum mempraktikkan contoh tutorial ini. Penggunaan fungsi arange () dengan satu argumen, dua argumen, dan tiga argumen telah ditunjukkan dalam bahagian tutorial ini dengan menggunakan beberapa contoh.

Contoh-1: Penggunaan fungsi arange () dengan satu argumen

Apabila berbaris () fungsi perpustakaan NumPy digunakan dengan satu argumen, maka nilai atas array ditetapkan sebagai nilai argumen. Skrip berikut akan membuat susunan nilai julat NumPy dan mencetak atribut array dan nilai array yang berbeza. 12 telah digunakan sebagai nilai argumen fungsi arange () yang akan membuat susunan NumPy dari 12 elemen yang akan bermula dari 0 dan berakhir hingga 11. Seterusnya, dimensi, ukuran, dan jenis data array akan dicetak. Nilai array akan dicetak kemudian.

# Import NumPy
import numpy sebagai np
# Buat susunan nombor berurutan NumPy satu dimensi
np_array = np.arange (12)
# Cetak atribut yang berbeza dari array NumPy
cetak ('Dimensi array:', np_array.ndim)
cetak ('Panjang susunan:', np_array.saiz)
cetak ('Jenis data dari array:', np_array.dtaip)
# Cetak nilai array NumPy
cetak ('Nilai array adalah:', np_array)

Pengeluaran:

Output berikut akan muncul setelah melaksanakan skrip.

Contoh-2: Penggunaan fungsi arange () dengan dua argumen

Apabila fungsi arange () digunakan dengan dua argumen, maka nilai awal dan akhir array akan ditetapkan sebagai nilai argumen. Contoh berikut menunjukkan cara membuat array dengan nilai yang lebih rendah dan atas dengan menggunakan berbaris () fungsi. Susunan pertama dibuat dengan menetapkan 10 di dalam mulakan nilai dan 25 di dalam berhenti nilai. Pelbagai dari 15 nombor bulat berurutan akan dibuat. Seterusnya, dua atribut dan nilai array akan dicetak. Susunan kedua dibuat dengan menetapkan 0.5 di dalam mulakan nilai dan 5.5 di berhenti nilai. Susunan 5 nombor terapung berurutan akan dibuat. Atribut dan nilai array yang sama akan dicetak kemudian.

# Import perpustakaan NumPy
import numpy sebagai np
# Buat susunan NumPy bilangan bulat dengan nilai awal dan akhir
np_array1 = np.arange (10, 25)
# Cetak atribut yang berbeza dari array
cetak ('Saiz susunan:', np_array1.saiz)
cetak ('Jenis data dari array:', np_array1.dtaip)
# Cetak nilai array NumPy
cetak ('Nilai susunan adalah:', np_array1)
# Buat susunan NumPy nombor terapung dengan nilai awal dan akhir
np_array2 = np.berbaris (0.5, 5.5)
# Cetak atribut yang berbeza dari array
cetak ('\ nSaiz array:', np_array2.saiz)
cetak ('Jenis data dari array:', np_array2.dtaip)
# Cetak nilai array NumPy
cetak ('Nilai susunan adalah:', np_array2)

Pengeluaran:

Output berikut akan muncul setelah melaksanakan skrip.

Contoh-3: Penggunaan fungsi arange () dengan tiga argumen

Contoh berikut menunjukkan penggunaan fungsi arange () dengan tiga argumen. 10 ditetapkan untuk mulakan hujah, 20 ditetapkan untuk berhenti hujah, dan 2 ditetapkan untuk nilai argumen langkah fungsi arange (). Ia akan menghasilkan susunan 5 nilai integer. Ukuran, jenis data, dan nilai array akan dicetak sebagai output.

# Import Numpy
import numpy sebagai np
# Buat susunan NumPy bilangan bulat dengan nilai awal, akhir, dan langkah
np_array = np.arange (10, 20, 2)
# Cetak atribut yang berbeza dari array
cetak ('Saiz susunan:', np_array.saiz)
cetak ('Jenis data dari array:', np_array.dtaip)
# Cetak nilai array NumPy
cetak ('Nilai susunan adalah:', np_array)

Pengeluaran:

Output berikut akan muncul setelah melaksanakan skrip.

Contoh-4: Penggunaan fungsi arange () dengan nilai argumen negatif

Contoh berikut menunjukkan penggunaan fungsi arange () dengan nilai argumen negatif. 50 ditetapkan untuk argumen permulaan, 20 ditetapkan untuk argumen berhenti, dan 2 ditetapkan untuk nilai argumen langkah fungsi arange (). Ia akan membuat susunan 9 nombor bulat negatif. Ukuran, jenis data, dan nilai array akan dicetak sebagai output.

# Import Numpy
import numpy sebagai np
# Buat susunan nombor negatif NumPy dengan nilai awal, akhir, dan langkah
np_array = np.arange (-50, -5, 5)
# Cetak atribut yang berbeza dari array
cetak ('Saiz susunan:', np_array.saiz)
cetak ('Jenis data dari array:', np_array.dtaip)
# Cetak nilai array NumPy
cetak ('Nilai array adalah:', np_array)

Pengeluaran:

Output berikut akan muncul setelah melaksanakan skrip.

Kesimpulannya

Cara-cara membuat array NumPy dengan menggunakan fungsi arange () telah dijelaskan dalam tutorial ini dengan menggunakan beberapa contoh. Pembuatan array dengan nombor positif dan negatif yang berurutan dengan menggunakan fungsi ini telah ditunjukkan di sini. Saya harap tujuan penggunaan fungsi arange () akan dihapus untuk pembaca setelah membaca tutorial ini.

Perintah dan Contoh ettool
ettool adalah utiliti rangkaian di Linux. Ia digunakan untuk mengkonfigurasi peranti Ethernet di Linux. ettool juga boleh digunakan untuk mencari bany...
Cara memasang GNS3 2.0 di Ubuntu, Debian, Arch Linux, Fedora
GNS3 adalah perisian sumber terbuka yang digunakan oleh jurutera rangkaian untuk mensimulasikan, menguji dan menyelesaikan masalah persekitaran rangka...
Cara memperbaiki ralat perintah curl tidak dijumpai pada Debian 10
Kami mungkin menemui ralat seperti "curl: command not found" semasa bekerja di terminal. Kesalahan jenis ini disebabkan hanya oleh satu sebab: pakej y...