Sains Data

Cara Menggunakan Fungsi Python NumPy linspace ()?

Cara Menggunakan Fungsi Python NumPy linspace ()?

Pelbagai jenis tatasusunan dapat dibuat di Python menggunakan perpustakaan NumPy. Anda mesti mengetahui cara membuat array NumPy sebelum menggunakan fungsi linspace () di Python. Kadang-kadang kita perlu membuat susunan dengan jarak yang sama rata atau nombor yang tidak sama rata. Kedua-dua susunan jarak yang sama rata dan tidak sama rata dengan pelbagai nombor boleh dibuat menggunakan fungsi linspace (). Ini adalah fungsi yang berguna untuk pengiraan berangka. Bagaimana fungsi linspace () dapat digunakan dalam skrip python telah ditunjukkan dalam tutorial ini.

Sintaks

Fungsi sintaks linspace () ditunjukkan di bawah:

susun atur.linspace (start, stop, num = 50, endpoint = True, mundur = Salah, dtype = Tiada, paksi = 0)

Fungsi boleh mengambil tujuh argumen. Tujuan semua hujah dijelaskan di bawah:

Penggunaan fungsi linspace ()

Penggunaan fungsi linspace () yang berbeza ditunjukkan di bahagian tutorial ini dengan menggunakan beberapa contoh.

Contoh-1: Menggunakan argumen wajib fungsi linspace ()

Contoh berikut menunjukkan cara membuat susunan satu dimensi dengan nombor yang sama jarak menggunakan fungsi linspace (). Dua argumen wajib fungsi ini terdapat dalam contoh ini. Susunan dengan julat nombor pecahan yang sama rata akan dihasilkan oleh fungsi linspace () di mana nombor pertama adalah 10, dan nombor terakhir adalah 20.

# Import perpustakaan NumPy
import numpy sebagai np
# Buat array NumPy dengan nilai jarak sama rata
np_array = np.ruang tengah (10, 20)
# Cetak output
print ("Output fungsi linspace () adalah: \ n", np_array)

Pengeluaran:

Output berikut akan muncul setelah melaksanakan skrip di atas.

Contoh-2: Menggunakan argumen num fungsi linspace ()

Contoh berikut menunjukkan penggunaan bilangan hujah fungsi linspace (). Nombor positif digunakan untuk mulakan dan berhenti nilai dalam fungsi linspace () pertama. Fungsi ini akan menghasilkan pelbagai 10 nombor yang sama jarak untuk menetapkan 10 ke bilangan hujah. Nombor negatif digunakan untuk mulakan dan berhenti nilai dalam fungsi linspace kedua (). Fungsi ini akan menghasilkan pelbagai 15 nombor yang sama jarak untuk menetapkan 15 ke bilangan hujah.

# Import perpustakaan NumPy
import numpy sebagai np
# Buat array NumPy dengan 10 nilai jarak sama rata
np_array = np.ruang lins (10, 20, num = 10)
# Cetak output array
cetak ("Output ruang lins dengan 10 nombor: \ n", np_array)
# Buat array NumPy dengan 15 nilai jarak sama rata
np_array = np.ruang lins (-15, -5, num = 15)
# Cetak output array
cetak ("Output ruang lins dengan 15 nombor: \ n", np_array)

Pengeluaran:

Output berikut akan muncul setelah melaksanakan skrip di atas.

Contoh-3: Menggunakan argumen dtype fungsi linspace ()

Contoh berikut menunjukkan penggunaan dtaip hujah fungsi linspace (). int64 ditetapkan ke dtaip argumen fungsi linspace () untuk membuat tatasusunan dengan set 15 nilai integer besar yang sama jaraknya. Nilai permulaan bagi array adalah 15, dan nilai akhir akan 35.

# Import perpustakaan NumPy
import numpy sebagai np
# Buat susunan NumPy dengan jarak yang sama dengan langkah
np_array = np.linspace (15, 35, 15, dtype = np.int64)
# Cetak susunan
cetak ("Output ruang lins: \ n", np_array)

Pengeluaran:

Output berikut akan muncul setelah melaksanakan skrip di atas.

Contoh-4: Menggunakan argumen titik akhir fungsi linspace ()

Contoh berikut menunjukkan penggunaan argumen titik akhir fungsi linspace () untuk menetapkan nilai terakhir array yang akan dikembalikan oleh fungsi ini. Nilai lalai fungsi titik akhir adalah Betul, dan ia menetapkan berhenti nilai sebagai nilai terakhir bagi array yang dikembalikan. Sekiranya nilai titik akhir adalah Salah, maka nilai terakhir dari array akan dikira dengan cara yang berbeza, dan nilai terakhir akan kurang dari berhenti nilai.

# Import perpustakaan NumPy
import numpy sebagai np
# Buat array NumPy yang sama jarak dengan nilai berhenti
np_array = np.ruang tengah (15, 35, 15)
cetak ("Output ruang lins tanpa titik akhir: \ n", np_array)
# Buat array NumPy dengan jarak yang sama dengan nilai berhenti dan titik akhir
np_array = np.ruang lins (15, 35, 15, titik akhir = Salah)
cetak ("\ nKeluaran linspace dengan titik akhir: \ n", np_array)

Pengeluaran:

Output berikut akan muncul setelah melaksanakan skrip di atas.

Contoh-5: Menggunakan argumen mundur fungsi linspace ()

Contoh berikut menunjukkan penggunaan mundur hujah fungsi linspace (). Nilai lalai fungsi ini adalah Salah. Sekiranya nilai hujah ini ditetapkan ke Betul, maka fungsi linspace () mengembalikan langkah nilai dengan tatasusunan.

# Import perpustakaan NumPy
import numpy sebagai np
# Panggil linspace dengan langkah mundur
np_array, langkah = np.linspace (-5, 5, 20, mundur = Benar)
# Cetak susunan
print ("Output fungsi linspace () adalah: \ n", np_array)
# Cetak nilai langkah
cetak ("\ nNilai langkah adalah: \ n", langkah)

Pengeluaran:

Output berikut akan muncul setelah melaksanakan skrip di atas.

Contoh-6: Menggunakan nilai bukan skalar untuk argumen permulaan dan penghentian

Contoh berikut menunjukkan bagaimana nilai bukan skalar, seperti tatasusunan, dapat digunakan sebagai nilai argumen permulaan dan penghentian fungsi linspace () untuk menghasilkan array. Skrip ini akan membuat susunan dua dimensi 5 baris dan 4 lajur.

# Import perpustakaan NumPy
import numpy sebagai np
# Panggil linspace () berfungsi dengan tatasusunan dan berhenti
np_array = np.linspace (permulaan = [10, 30, 50, 70], berhenti = [100, 200, 300,400], bilangan = 5)
# Cetak susunan
print ("Output fungsi linspace () adalah: \ n", np_array)

Pengeluaran:

Output berikut akan muncul setelah melaksanakan skrip di atas.

Kesimpulannya

Penggunaan argumen yang berbeza dari fungsi linspace () telah dijelaskan dalam tutorial ini menggunakan contoh mudah untuk membantu pembaca mengetahui tujuan fungsi ini dan menerapkannya dalam skrip mereka dengan betul.

Cara Memasang Slack pada Linux Mint 20?
Slack adalah alat kolaborasi yang popular dan mengatur komunikasi dalam saluran. Ia direka secara eksplisit untuk persekitaran profesional dan digunak...
Bagaimana Saya Beralih dari Windows 10 ke Linux Mint?
Artikel ini menerangkan sebab dan proses untuk beralih dari Windows 10 ke versi Linux Mint terbaru, iaitu Linux Mint 20 Ulyana.Saya menggunakan Micros...
Tutorial Perintah vmstat Linux untuk Pemula
Sebagai pentadbir sistem, atau bahkan sebagai pengguna komputer biasa, anda mungkin ingin mengawasi semua aktiviti dan operasi yang berlaku dalam sist...