Sains Data

Cara menggunakan fungsi Python NumPy mean (), min () dan max ()?

Cara menggunakan fungsi Python NumPy mean (), min () dan max ()?

Pustaka Python NumPy mempunyai banyak fungsi agregat atau statistik untuk melakukan pelbagai jenis tugas dengan susunan satu dimensi atau pelbagai dimensi. Beberapa fungsi agregat yang berguna adalah min (), min (), maks (), rata-rata (), jumlah (), median (), persentil (), dll. Kegunaan min (), min (), dan maks () fungsi dijelaskan dalam tutorial ini. The bermaksud () fungsi digunakan untuk mengembalikan nilai min aritmetik bagi elemen array. Purata aritmetik dikira dengan membahagikan jumlah semua elemen larik dengan jumlah keseluruhan unsur array. Sekiranya paksi tertentu disebut dalam fungsi, maka ia akan mengira nilai min bagi paksi tertentu. maks () fungsi digunakan untuk mengetahui nilai maksimum dari elemen larik atau unsur paksi array tertentu. min () fungsi digunakan untuk mengetahui nilai minimum dari elemen array atau paksi array tertentu.

Penggunaan fungsi min ()

Sintaks fungsi min () diberikan di bawah.

Sintaks:

kekenyangan.min (input_array, axis = None, dtype = None, out = None, keepdims =)

Fungsi ini boleh mengambil lima hujah. Tujuan hujah-hujah ini dijelaskan di bawah:

input_array

Ini adalah argumen wajib yang mengambil array sebagai nilai dan rata-rata nilai array dikira oleh fungsi ini.

paksi

Ini adalah argumen pilihan, dan nilai argumen ini boleh berupa bilangan bulat atau bilangan bulat. Hujah ini digunakan untuk tatasusunan pelbagai dimensi. Sekiranya nilai paksi diatur ke 0, maka fungsi akan menghitung nilai rata-rata lajur, dan jika nilai paksi diatur ke 1, maka fungsi akan mengira nilai min dari baris.

dtaip

Ini adalah argumen pilihan yang digunakan untuk menentukan jenis data dari nilai min.

keluar

Ini adalah argumen pilihan dan digunakan apabila output fungsi perlu disimpan dalam larik alternatif. Dalam kes ini, dimensi array output mestilah sama dengan array input. Nilai lalai argumen ini adalah Tiada.

simpan

Ini adalah argumen pilihan, dan sebarang nilai Boolean dapat ditetapkan dalam argumen ini. Ini digunakan untuk mengirimkan output dengan betul berdasarkan array input.

Fungsi ini mengembalikan pelbagai nilai min jika nilai argumen keluar ditetapkan ke Tiada, jika tidak fungsi mengembalikan rujukan ke array output.

Contoh: Menggunakan fungsi min ()

Contoh berikut menunjukkan bagaimana nilai min bagi array satu dimensi dan dua dimensi dapat dikira. Di sini, fungsi pertama () digunakan dengan susunan satu dimensi bilangan bulat, dan fungsi kedua () fungsi digunakan dengan susunan dua dimensi bilangan bulat.

# import perpustakaan NumPy
import numpy sebagai np
# Buat susunan satu dimensi
np_array = np.tatasusunan ([6, 4, 9, 3, 1])
# Cetak array dan nilai min
cetak ("Nilai array NumPy satu dimensi adalah: \ n", np_array)
cetak ("Nilai min bagi array satu dimensi adalah: \ n", np.bermaksud (np_array))
# Buat susunan dua dimensi
np_array = np.tatasusunan ([[5, 3, 5], [5, 4, 3]])
# Cetak array dan nilai min
cetak ("\ n Nilai dari array dua dimensi NumPy adalah: \ n", np_array)
cetak ("Nilai min bagi array dua dimensi adalah: \ n", np.min (np_array, paksi = 0))

Pengeluaran:

Output berikut akan muncul setelah melaksanakan skrip di atas.

Penggunaan fungsi max ()

Sintaks fungsi max () diberikan di bawah.

Sintaks:

kekenyangan.maks (input_array, axis = None, out = None, keepdims = Tidak ada, awal = Tidak ada, di mana = Tiada)

Fungsi ini boleh mengambil enam argumen. Tujuan hujah-hujah ini dijelaskan di bawah:

input_array

Ini adalah argumen wajib yang mengambil array sebagai nilai, dan fungsi ini mengetahui nilai maksimum array.

paksi

Ini adalah argumen pilihan, dan nilainya dapat berupa bilangan bulat atau tupel bilangan bulat. Hujah ini digunakan untuk tatasusunan pelbagai dimensi.

keluar

Ini adalah argumen pilihan dan digunakan apabila output fungsi perlu disimpan dalam larik alternatif.

simpan

Ini adalah argumen pilihan, dan sebarang nilai Boolean dapat ditetapkan dalam argumen ini. Ini digunakan untuk mengirimkan output dengan betul berdasarkan array input.

awal

Ini adalah argumen pilihan yang digunakan untuk menetapkan nilai minimum output.

di mana

Ini adalah argumen pilihan yang digunakan untuk membandingkan elemen array untuk mengetahui nilai maksimum. Nilai lalai argumen ini adalah Tiada.

Fungsi ini mengembalikan nilai maksimum untuk array satu dimensi atau susunan nilai maksimum untuk tatasusunan pelbagai dimensi.

Contoh: Menggunakan fungsi max ()

Contoh berikut menunjukkan penggunaan fungsi max () untuk mengetahui nilai maksimum array satu dimensi.

# import perpustakaan NumPy
import numpy sebagai np
# Buat susunan bilangan bulat NumPy
np_array = np.tatasusunan ([21, 5, 34, 12, 30, 6])
# Cari nilai maksimum dari tatasusunan
max_value = np.maks (np_array)
# Cetak nilai maksimum
cetak ('Nilai maksimum array adalah:', nilai_paksimum)

Pengeluaran:

Output berikut akan muncul setelah melaksanakan skrip di atas.

Penggunaan fungsi min ()

Sintaks fungsi min () diberikan di bawah.

Sintaks:

kekenyangan.min (input_array, axis = None, out = None, keepdims = Tidak ada, awal = Tiada, di mana = Tiada)

Tujuan argumen fungsi ini sama dengan fungsi max () yang telah dijelaskan di bahagian fungsi max (). Ini mengembalikan nilai minimum array input.

Contoh: Menggunakan fungsi min ()

Contoh berikut menunjukkan penggunaan fungsi min () untuk mengetahui nilai minimum array satu dimensi.

# import perpustakaan NumPy
import numpy sebagai np
# Buat susunan bilangan bulat NumPy
np_array = np.tatasusunan ([21, 5, 34, 12, 30, 6])
# Cari nilai maksimum dari tatasusunan
max_value = np.maks (np_array)
# Cetak nilai maksimum
cetak ('Nilai maksimum array adalah:', nilai_paksimum)

Pengeluaran:

Output berikut akan muncul setelah melaksanakan skrip di atas.

Kesimpulannya

Tujuan tiga fungsi agregat yang berguna (mean (), max (), dan min ()) telah dijelaskan dalam tutorial ini untuk membantu pembaca mengetahui cara menggunakan fungsi-fungsi ini dalam skrip python.

Sentuh Perintah di Ubuntu 20.04
Touch adalah perintah yang popular dalam sistem Linux yang dapat digunakan untuk melakukan banyak tugas, bukan hanya membuat file kosong. Dengan mengg...
Cara Memeriksa Versi Linux Anda
Penting untuk mengetahui nombor versi sistem operasi yang anda jalankan pada mesin anda. Anda mungkin memerlukan maklumat ini untuk memuat turun dan m...
Mengenai Perintah lspci di Linux
lspci command adalah utiliti pada sistem linux yang digunakan untuk mengetahui maklumat mengenai bus PCI dan peranti yang disambungkan ke subsistem PC...