Sains Data

Cara Menggunakan Fungsi Rawak Python NumPy?

Cara Menggunakan Fungsi Rawak Python NumPy?

Apabila nilai nombor berubah dalam setiap pelaksanaan skrip, maka angka itu disebut angka rawak. Nombor rawak digunakan terutamanya untuk pelbagai jenis ujian dan persampelan. Terdapat banyak cara di Python untuk menghasilkan nombor rawak, dan menggunakan a rawak modul perpustakaan NumPy adalah salah satu cara untuk melakukannya. Terdapat banyak fungsi dalam modul rawak untuk menghasilkan nombor rawak, seperti rand (), randint (), rawak (), dan lain-lain. Kegunaan rawak () fungsi modul rawak untuk menghasilkan rawak nombor dalam Python ditunjukkan dalam tutorial ini.

Hasilkan nombor rawak menggunakan fungsi rawak ()

Sintaks fungsi rawak () modul rawak diberikan di bawah.

Sintaks:

susun atur.rawak.rawak (saiz = Tiada)

Fungsi ini dapat mengambil satu argumen pilihan, dan nilai lalai dari argumen ini adalah Tiada.  Segala bilangan bulat atau tupel bilangan bulat dapat diberikan sebagai nilai argumen yang menentukan bentuk array yang akan dikembalikan sebagai output. Sekiranya tidak ada nilai argumen yang diberikan, maka nombor terapung tunggal akan dikembalikan dan bukannya array. Penggunaan fungsi rawak () yang berbeza ditunjukkan di bawah.

Contoh-1: Penggunaan fungsi rawak () tanpa nilai argumen

Contoh berikut menunjukkan penggunaan fungsi rawak () tanpa argumen yang menghasilkan nombor rawak skalar. Nilai dikembalikan fungsi ini dicetak kemudian.

# import perpustakaan NumPy
import numpy sebagai np
# Panggil fungsi rawak () tanpa hujah
rawak_nombor = np.rawak.rawak ()
# Cetak nilai rawak
cetak ("Output fungsi rawak () adalah:", angka_rawak)

Pengeluaran:

Output berikut akan muncul setelah melaksanakan skrip di atas. Ia menunjukkan nombor rawak pecahan.

Contoh-2: Penggunaan fungsi rawak () dengan bilangan bulat

Contoh berikut menunjukkan penggunaan fungsi rawak () dengan bilangan bulat dalam nilai argumen ukuran. Di sini, 4 ditetapkan pada argumen ukuran. Maksudnya, fungsi rawak () akan menghasilkan susunan empat nombor rawak pecahan. Output fungsi dicetak kemudian.

# import perpustakaan NumPy
import numpy sebagai np
# Buat susunan 4 nombor rawak
np_array = np.rawak.rawak (saiz = 4)
# Cetak susunan
cetak ("Output fungsi rawak () adalah: \ n", np_array)

Pengeluaran:

Output berikut akan muncul setelah melaksanakan skrip di atas. Ia menunjukkan susunan nombor pecahan satu dimensi.

Contoh-3: Penggunaan fungsi rawak () dengan tupel dua bilangan bulat

Contoh berikut menunjukkan bagaimana fungsi rawak () dapat digunakan untuk membuat susunan dua dimensi nombor rawak pecahan. Di sini, (2,5) digunakan sebagai nilai argumen ukuran, dan fungsi akan mengembalikan susunan nombor dua dimensi pecahan dengan 2 baris dan 5 lajur.

# import perpustakaan NumPy
import numpy sebagai np
# Buat susunan nombor dimensi dua dimensi
np_array = np.rawak.rawak (saiz = (2, 5))
# Cetak susunan
cetak ("Output fungsi rawak () adalah: \ n", np_array)

Pengeluaran:

Output berikut akan muncul setelah melaksanakan skrip di atas. Ia menunjukkan susunan dua dimensi nombor rawak pecahan.

Contoh-4: Penggunaan fungsi rawak () dengan tupel tiga bilangan bulat

Contoh berikut menunjukkan bagaimana fungsi rawak () dapat digunakan untuk membuat susunan tiga dimensi nombor rawak pecahan. Di sini, (2,3,4) digunakan sebagai nilai argumen ukuran, dan fungsi akan mengembalikan susunan tiga dimensi nombor pecahan dengan 3 baris dan 4 lajur 2 kali.

# import perpustakaan NumPy
import numpy sebagai np
# Buat susunan tiga dimensi nombor rawak
np_array = np.rawak.rawak (saiz = (2, 3, 4))
# Cetak susunan
cetak ("Output fungsi rawak () adalah: \ n", np_array)

Pengeluaran:

Output berikut akan muncul setelah melaksanakan skrip di atas. Ia menunjukkan susunan tiga dimensi nombor rawak pecahan.

Contoh-5: Penggunaan fungsi rawak () untuk menghasilkan kepingan duit syiling

Contoh berikut menunjukkan cara menghasilkan kepingan duit syiling menggunakan nombor rawak. Susunan NumPy 10 nombor pecahan rawak telah dibuat menggunakan fungsi rawak (). kepala array telah dibuat dengan nilai boolean dengan membandingkan nilai array dengan 0.7.  Seterusnya, nilai-nilai kepala susunan dan jumlah keseluruhan Betul nilai dalam kepala susunan telah dicetak.

# Import perpustakaan NumPy
import numpy sebagai np
# Buat susunan 10 nombor rawak
np_array = np.rawak.rawak (10)
# Buat susunan pelepasan syiling berdasarkan nilai tatasusunan
kepala = np_array> 0.7
# Cetak susunan kepala
cetak ("Nilai susunan kepala adalah: \ n", kepala)
# Cetak bilangan kepala
cetak ("\ nJumlah jumlah kepala adalah", np.jumlah (kepala))

Pengeluaran:

Output serupa berikut akan muncul setelah melaksanakan skrip. Keluaran yang berbeza akan dihasilkan pada masa yang berlainan untuk nombor rawak. Mengikut output berikut, jumlah keseluruhan Betul nilai adalah 4.

Contoh-6: Penggunaan fungsi rawak () untuk merancang

Contoh berikut menunjukkan cara untuk menghasilkan petak carta menggunakan fungsi rawak (). Di sini, nilai paksi-x telah dihasilkan dengan menggunakan fungsi rawak () dan urut (). Nilai paksi-y telah dihasilkan menggunakan fungsi arange (). Seterusnya, fungsi plot () matplotlib.pyplot telah digunakan untuk melukis plot carta. fungsi show () telah digunakan untuk memaparkan carta.

# Import perpustakaan yang diperlukan
import numpy sebagai np
import matplotlib.pyplot sebagai plt
# Buat susunan nombor rawak yang disusun
x_axis = np.urutkan (np.rawak.rawak (500000))
# Buat paksi-x untuk CDF (Terus Pembahagian Kebarangkalian)
y_axis = np.arange (1, 500000)
# Petak CDF dari nombor rawak
plt.plot (x_axis [:: 500], y_axis [:: 500], penanda = '.', markersize = 5, warna =' merah ')
# Paparkan carta
plt.tunjuk ()

Pengeluaran:

Output serupa berikut akan muncul setelah melaksanakan skrip di atas.

Kesimpulannya

Fungsi rawak () adalah fungsi Python yang sangat berguna untuk melakukan pelbagai jenis tugas. Pelbagai kegunaan fungsi rawak () telah ditunjukkan dalam tutorial ini dengan menggunakan beberapa contoh. Tujuan penggunaan fungsi ini akan dijelaskan kepada pembaca setelah mempraktikkan contoh tutorial ini dengan betul.

OpenTTD vs Simutrans
Membuat simulasi pengangkutan anda sendiri boleh menyeronokkan, santai dan sangat menarik. Itulah sebabnya anda perlu memastikan bahawa anda mencuba s...
Tutorial OpenTTD
OpenTTD adalah salah satu permainan simulasi perniagaan yang paling popular di luar sana. Dalam permainan ini, anda perlu membuat perniagaan pengangku...
SuperTuxKart untuk Linux
SuperTuxKart adalah tajuk hebat yang direka untuk membawa anda pengalaman Mario Kart secara percuma pada sistem Linux anda. Ia cukup mencabar dan meny...