Sains Data

Cara Menggunakan Fungsi Python NumPy unik ()

Cara Menggunakan Fungsi Python NumPy unik ()

Perpustakaan NumPy digunakan dalam python untuk membuat satu atau lebih tatasusunan dimensi, dan ia mempunyai banyak fungsi untuk berfungsi dengan array. Fungsi unik () adalah salah satu fungsi berguna perpustakaan ini untuk mengetahui nilai unik array dan mengembalikan nilai unik yang disusun. Fungsi ini juga dapat mengembalikan sejumlah nilai array, susunan indeks bersekutu, dan berapa kali setiap nilai unik muncul dalam array utama. Pelbagai kegunaan fungsi ini ditunjukkan dalam tutorial ini.

Sintaks:

Sintaks fungsi ini diberikan di bawah.

susun atur.unik (input_array, return_index, return_inverse, return_counts, axis)

Fungsi ini dapat mengambil lima argumen, dan tujuan argumen ini dijelaskan di bawah.

Fungsi unik () dapat mengembalikan empat jenis susunan berdasarkan nilai argumen.

Contoh-1: Mencetak nilai unik bagi array satu dimensi

Contoh berikut menunjukkan penggunaan fungsi unik () untuk membuat susunan dengan nilai unik array satu dimensi. Susunan satu dimensi dari 9 elemen telah digunakan sebagai nilai argumen fungsi () unik. Nilai dikembalikan fungsi ini telah dicetak kemudian.

# Import perpustakaan NumPy
import numpy sebagai np
# Buat susunan nombor bulat
np_array = np.unik ([55, 23, 40, 55, 35, 90, 23, 40, 80])
# Cetak nilai unik
cetak ("Susunan nilai unik adalah: \ n", np_array)

Pengeluaran:

Output berikut akan muncul setelah melaksanakan skrip di atas. Susunan input mengandungi 6 elemen unik yang ditunjukkan dalam output.

Contoh-2: Mencetak nilai dan indeks unik berdasarkan susunan input

Contoh berikut menunjukkan bagaimana nilai dan indeks susunan dua dimensi unik dapat diambil menggunakan fungsi unik (). Susunan dua dimensi dari 2 baris dan 6 lajur telah digunakan sebagai array input. Nilai bagi return_index hujah telah ditetapkan Betul untuk mendapatkan indeks array input berdasarkan nilai array yang unik.

# Import perpustakaan NumPy
import numpy sebagai np
# Buat susunan dua dimensi
np_array = np.tatasusunan ([[6, 4, 9, 6, 2, 9], [3, 7, 7, 6, 1, 3]])
# Cetak susunan dua dimensi
cetak ("Kandungan susunan dua dimensi: \ n", np_array)
# Buat susunan unik dan susunan indeks nilai unik
unik_array, index_array = np.unik (np_array, return_index = True)
# Cetak nilai tatasusunan unik dan indeks
cetak ("Kandungan array unik: \ n", array_ unik)
cetak ("Kandungan array indeks: \ n", index_array)

Pengeluaran:

Output berikut akan muncul setelah melaksanakan skrip di atas. Susunan input mengandungi 7 nilai unik. Output menunjukkan susunan 7 nilai unik dan 7 indeks nilai tersebut dari array input.

Contoh-3: Cetak nilai dan indeks unik berdasarkan susunan output

Contoh berikut menunjukkan bagaimana nilai unik array satu dimensi dan indeks berdasarkan nilai unik dengan menggunakan fungsi unik (). Dalam skrip, susunan satu dimensi dari 9 elemen telah digunakan sebagai array input. Nilai bagi pulangan_berbalik hujah ditetapkan kepada Betul yang akan mengembalikan array indeks lain berdasarkan indeks array unik. Kedua-dua array unik dan array indeks telah dicetak kemudian.

# Import perpustakaan NumPy
import numpy sebagai np
# Buat susunan nilai integer
np_array = np.tatasusunan ([10, 60, 30, 10, 20, 40, 60, 10, 20])
cetak ("Nilai array input: \ n", np_array)
# Buat susunan unik dan susunan terbalik
unik_array, inverse_array = np.unik (np_array, return_inverse = True)
# Cetak nilai tatasusunan unik dan susunan terbalik
cetak ("Nilai array unik: \ n", array_ unik)
cetak ("Nilai susunan terbalik: \ n", invers__array)

Pengeluaran:

Output berikut akan muncul setelah melaksanakan skrip di atas. Output menunjukkan array input, array unik, dan array terbalik. Susunan input mengandungi 5 nilai unik. Ini adalah 10, 20, 30, 40, dan 60. Array input mengandungi 10 dari tiga indeks yang merupakan elemen pertama dari array unik. Oleh itu, 0 telah muncul tiga kali dalam susunan terbalik. Nilai lain dari susunan terbalik telah diletakkan dengan cara yang sama.

Contoh-4: Cetak nilai unik dan kekerapan setiap nilai unik

Contoh berikut menunjukkan bagaimana fungsi unik () dapat mengambil nilai unik dan kekerapan setiap nilai unik array input. Nilai bagi pulangan_kira hujah telah ditetapkan Betul untuk mendapatkan susunan nilai frekuensi. Susunan satu dimensi dari 12 elemen telah digunakan dalam fungsi unik () sebagai array input. Pelbagai nilai unik dan nilai frekuensi telah dicetak kemudian.

# Import perpustakaan NumPy
import numpy sebagai np
# Buat susunan nilai integer
np_array = np.tatasusunan ([70, 40, 90, 50, 20, 90, 50, 20, 80, 10, 40, 30])
cetak ("Nilai array input: \ n", np_array)
# Buat susun atur dan kiraan yang unik
unik_array, hitung_array = np.unik (np_array, return_counts = True)
# Cetak nilai tatasusunan unik dan susunan terbalik
cetak ("Nilai array unik: \ n", array_ unik)
cetak ("Nilai-nilai array kiraan: \ n", count_array)

Pengeluaran:

Output berikut akan muncul setelah melaksanakan skrip di atas. Array input, array unik, dan array hitungan telah dicetak dalam output.

Kesimpulannya

Penggunaan terperinci fungsi unik () telah dijelaskan dalam tutorial ini dengan menggunakan beberapa contoh. Fungsi ini dapat mengembalikan nilai tatasusunan yang berbeza dan telah ditunjukkan di sini dengan menggunakan tatasusunan satu dimensi dan dua dimensi.

Cara Memasang Fotoxx 20.19 - Penyunting Foto Linux di Ubuntu 20.10
Fotoxx adalah penyunting foto sumber terbuka, ringan, mudah digunakan, dan pantas yang dilengkapi dengan banyak ciri hebat yang diperlukan jurugambar....
LiveScore-CLI di Ubuntu 20.04 Dapatkan Skor Liga Perdana dan Bola Sepak
LiveScore-CLI memberikan maklumat liga bola sepak. Ini adalah program berdasarkan baris perintah yang mengambil data dari laman web LiveScore (https:...
Cara memasang Calligra 3.1.0 Office Suite di Ubuntu 20.04
Suite pejabat Calligra adalah sekumpulan aplikasi pejabat seperti pemproses kata, spreadsheet, persembahan, dll. Suite pejabat Calligra membantu kami...