Sains Data

Cara Menggunakan Fungsi Python NumPy nol () dan yang ()

Cara Menggunakan Fungsi Python NumPy nol () dan yang ()

Perpustakaan NumPy adalah salah satu perpustakaan python yang berguna yang boleh digunakan untuk membuat tatasusunan. nol () dan yang () adalah fungsi perpustakaan NumPy untuk membuat dua tatasusunan yang berbeza. fungsi nol () digunakan untuk membuat susunan berdasarkan bentuk dan jenis tertentu. Semua elemen array diinisialisasi ke 0, yang dibuat oleh fungsi nol (). berfungsi () berfungsi seperti fungsi sifar (). Tetapi elemen array yang dibuat oleh fungsi () diinisialisasi menjadi 1. Penggunaan kedua fungsi telah ditunjukkan dalam tutorial ini dengan menggunakan beberapa contoh.

sifar () fungsi

Sintaks fungsi ini diberikan di bawah.

susun atur.nol (bentuk, [dtype = None], [order = 'C'])

Fungsi ini boleh mengambil tiga argumen dan mengembalikan array. Hujah pertama, bentuk adalah wajib yang digunakan untuk menentukan ukuran larik. Nilai argumen ini boleh berupa bilangan bulat atau tupel bagi bilangan bulat. Hujah kedua, yang dtaip adalah pilihan untuk menentukan jenis elemen array. Nilai lalai argumen ini adalah Tiada. Argumen ketiga adalah bahawa susunan adalah pilihan dan digunakan untuk menerangkan susunan array pelbagai dimensi. Nilai argumen ini boleh berupa 'C' (gaya-C) atau 'F' (gaya-F). 'C' digunakan untuk mengatur urutan berdasarkan baris, dan 'F' digunakan untuk mengatur urutan berdasarkan lajur.

Contoh-1: Penggunaan sifar () fungsi dengan satu argumen

Contoh berikut menunjukkan penggunaan fungsi sifar (). 10 telah memberikan nilai argumen fungsi ini untuk membuat array NumPy satu dimensi. Jenis data array akan dicetak. fungsi membentuk semula () digunakan untuk mengubah satu dimensi menjadi susunan dua dimensi 2 baris dan 5 lajur.

# Import NumPy
import numpy sebagai np
# Buat array NumPy menggunakan fungsi sifar ()
np_array = np.sifar (10)
# Cetak jenis data dari nilai array
cetak ("Jenis data array adalah:", np_array.dtaip)
# Cetak nilai larik selepas membentuk semula
cetak ("Nilai array yang dibentuk semula adalah: \ n", np_array.membentuk semula (2, 5))

Pengeluaran:

Output berikut akan muncul setelah melaksanakan skrip di atas.

Contoh-2: Penggunaan fungsi sifar () dengan dua argumen

Contoh berikut menunjukkan penggunaan fungsi sifar () dengan dua argumen. Fungsi sifar pertama () skrip akan membuat susunan bilangan bulat NumPy satu dimensi. Jenis data dan nilai array pertama akan dicetak dalam pernyataan seterusnya. Fungsi sifar kedua () skrip akan membuat susunan bilangan bulat NumPy dua dimensi. Jenis data dan nilai array kedua akan dicetak dalam pernyataan seterusnya.

# Import NumPy
import numpy sebagai np
# Buat array NumPy satu dimensi menggunakan fungsi sifar ()
np_array1 = np.sifar (4, dtype = int)
# Cetak jenis data
cetak ("Jenis data array adalah:", np_array1.dtaip)
# Cetak nilai array
cetak ("Nilai array satu dimensi adalah: \ n", np_array1)
# Buat susunan NumPy dua dimensi menggunakan fungsi sifar ()
np_array2 = np.sifar ((2, 3), int)
# Cetak jenis data
cetak ("\ nJenis data bagi array adalah:", np_array2.dtaip)
# Cetak nilai array
cetak ("Nilai array dua dimensi adalah: \ n", np_array2)

Pengeluaran:

Output berikut akan muncul setelah melaksanakan skrip di atas.

Contoh-3: Penggunaan sifar () fungsi dengan tiga argumen

Contoh berikut menunjukkan penggunaan fungsi sifar () dengan tiga argumen. Fungsi sifar () skrip akan membuat nombor terapung tiga dimensi NumPy. Jenis data dan nilai array pertama akan dicetak dalam pernyataan seterusnya berdasarkan susunan gaya-C.

# Import NumPy
import numpy sebagai np
# Buat susunan NumPy tiga dimensi menggunakan fungsi sifar () dengan susunan gaya C
np_array = np.sifar ((2, 3, 2), apungan, 'C')
# Cetak nilai array
cetak ("Nilai array dua dimensi adalah: \ n", np_array)

Pengeluaran:

Output berikut akan muncul setelah melaksanakan skrip di atas.

fungsi ()

Sintaks fungsi ini diberikan di bawah.

susun atur.satu (bentuk, [dtype = None], [order = 'C'])

Kegunaan argumen fungsi () sama dengan argumen fungsi sifar () yang telah dijelaskan di bahagian fungsi sifar ().

Contoh-1: Penggunaan fungsi () dengan satu argumen

Contoh berikut menunjukkan penggunaan fungsi () dengan satu argumen. Satu () fungsi skrip ini akan membuat susunan satu dimensi daripada 5 elemen.

# Import NumPy
import numpy sebagai np
# Buat array NumPy menggunakan fungsi sifar ()
np_array = np.satu (5)
# Cetak nilai array
cetak ("Nilai array adalah: \ n", np_array)

Pengeluaran:

Output berikut akan muncul setelah melaksanakan skrip di atas.

Contoh-2: Penggunaan fungsi () dengan dua argumen

Contoh berikut menunjukkan penggunaan fungsi () dengan dua argumen. Fungsi pertama () akan membuat susunan bilangan bulat dua dimensi yang akan mengandungi 5 baris dan 2 lajur. Fungsi kedua () akan membuat susunan dua dimensi di mana lajur pertama akan mengandungi bilangan bulat dan lajur kedua akan merangkumi pelampung.

# Import NumPy
import numpy sebagai np
# Buat array NumPy dua dimensi menggunakan fungsi sifar () dengan jenis data integer
np_array1 = np.yang ((5, 2), int)
# Cetak nilai array
cetak ("Nilai array adalah: \ n", np_array1)
# Buat array N dimensi dua dimensi menggunakan fungsi sifar () dengan bilangan bulat dan data terapung
np_array2 = np.yang ((2, 2), dtype = [('x', 'int'), ('y', 'float')])
# Cetak nilai array
cetak ("Nilai array adalah: \ n", np_array2)

Pengeluaran:

Output berikut akan muncul setelah melaksanakan skrip di atas.

Contoh-3: Penggunaan fungsi () dengan tiga argumen

Contoh berikut menunjukkan penggunaan fungsi () dengan tiga argumen. fungsi one () akan membuat susunan satu dimensi daripada 5 elemen yang akan mengandungi nombor terapung dengan susunan berdasarkan baris.

# Import NumPy
import numpy sebagai np
# Buat array NumPy menggunakan fungsi sifar ()
np_array = np.yang (5, dtype = np.float64, pesanan = 'F')
# Cetak nilai array
cetak ("Nilai array adalah: \ n", np_array)

Pengeluaran:

Output berikut akan muncul setelah melaksanakan skrip di atas.

Kesimpulan:

Penggunaan fungsi sifar () dan yang () perpustakaan NumPy telah dijelaskan dalam tutorial ini dengan menggunakan beberapa contoh. Pembaca akan dapat menggunakan fungsi ini dalam skrip mereka setelah membaca tutorial ini.

Cara Membaca dan Menulis Fail TOML Menggunakan Python
TOML, kependekan dari "Bahasa Minimal yang Boleh Dibaca Tom," adalah format fail yang agak baru dan popular yang memfokuskan pada semantik minimum unt...
Cara Memainkan Suara di Python
Cara Memainkan Suara di Python Ini adalah tugas yang mudah untuk memainkan suara menggunakan skrip Python, kerana bahasa ini mengandungi banyak modul ...
Jeda Python Untuk Masukan Pengguna
masukan () kaedah digunakan dalam ular sawa 3 untuk pengambilan data dari pengguna. Kadang-kadang, ia memerlukan menunggu atau menghentikan tugas inpu...