checkum

Hitung md5, sha1 dan sha256 Checksum Imej ISO
md5, sha1, dan sha256 adalah algoritma hash yang berbeza. Mereka mengambil data dan memberi anda hash panjang tetap data tersebut. Hash ini unik untuk...