crontab - Halaman 2

Bagaimana Menjadualkan Tugas di Linux?
Setiap kali menggunakan sistem operasi berasaskan UNIX, tugas-tugas tertentu harus dilakukan berulang kali. Menjalankannya secara manual setiap masa m...
Cara Menyiapkan Pekerjaan Cron di Linux
Mengautomasikan dan menjadualkan tugas berulang pada desktop dan pelayan meningkatkan produktiviti dan mengurangkan campur tangan dan pemantauan manua...
Crontab dalam Linux
Dengan munculnya teknologi baru, kami mahu semuanya automatik termasuk sistem komputer kami. Sebagai contoh, sebagai pentadbir sistem, kami mungkin ma...
Jalankan Kerja Cron Setiap Minit
Sekiranya anda ingin menjalankan program atau skrip di latar belakang Linux maka kerja cron sangat penting. Dengan bantuan cron jobs, anda dapat menja...