Struktur & Algoritma Data

Tutorial Struktur Data Jadual Hash
Dalam sains komputer, kata "peta" bermaksud menghubungkan item dalam satu set ke item lain dalam kumpulan lain. Bayangkan bahawa di halaman, ada kata-...
Tutorial Struktur Data Grafik
Dalam pengkomputeran, grafik adalah sekumpulan nod yang dihubungkan oleh pautan. Perbezaan utama antara pokok dan grafik adalah bahawa pokok mempunyai...
Tutorial Struktur Data Tumpukan
Data adalah sekumpulan nilai. Data dapat dikumpulkan dan dimasukkan secara berturut-turut, atau di lajur, atau di meja atau dalam bentuk pohon. Strukt...
Tutorial Struktur Data Pokok untuk Pemula
Pengenalan Pohon dalam perisian seperti pokok biologi, tetapi dengan perbezaan berikut: Ia dilukis terbalik. Ia hanya mempunyai satu akar dan tidak a...