Kaedah Tuhan

Windows 7 GodMode Wain lama dalam botol baru.
Tiba-tiba kita mendengar "God Mode" ini di Windows 7. Kami mahu mempercayai ... mempercayai apa-apa yang baik mengenai Windows 7. Dan Windows 7 mempun...
Senarai CLSID atau Windows Class Identifier untuk membuka Folder Khas Windows
Windows mempunyai sekumpulan folder tertentu yang dikenal pasti oleh rentetan unik yang disebut sebagai CLSID atau Pengecam Kelas Windows. Folder ini ...