HAProxy

Pasang HAProxy untuk Mengkonfigurasi Load Balancing Server pada Debian 10
Load-balancing adalah amalan yang paling biasa untuk menyebarkan trafik web masuk di antara beberapa pelayan belakang. Ini menjadikan aplikasi sangat ...
Cara Menyiapkan HAProxy sebagai Load Balancer untuk Nginx di CentOS 8
Proksi Ketersediaan Tinggi, juga disingkat HAProxy adalah pengimbang beban ringan dan cepat yang juga berfungsi sebagai pelayan proksi. Sebagai pengim...