netstat

Perintah Netstat di Linux
Netstat adalah alat baris perintah yang digunakan oleh pentadbir sistem untuk menilai konfigurasi dan aktiviti rangkaian. Istilah Netstat adalah hasil...
Cara Menggunakan Perintah Netstat di Linux untuk Memeriksa Pelabuhan Tertentu
netstat adalah alat rangkaian yang kuat di Linux. Dalam artikel ini, saya akan menunjukkan cara memasang netstat pada Debian 9 Regangan dan cara pengg...
Netstat - alat baris perintah untuk memantau sambungan rangkaian
Netstat (statistik rangkaian) adalah alat baris perintah untuk memantau sambungan rangkaian baik yang masuk maupun yang keluar serta melihat jadual pe...