syslog

Cara Melihat Fail Log Sistem di Linux
Artikel ini akan menerangkan cara melihat pelbagai fail log yang tersebar di seluruh sistem fail Linux. Fail log berguna untuk mengetahui anomali sist...
Tutorial Syslog
Sebab utama rangkaian adalah komunikasi. Semasa membuat rangkaian, mesej penting harus disampaikan di antara peranti rangkaian untuk melacak peristiwa...