Pentadbir Sistem

Alat Pentadbiran Pelayan Jauh untuk Windows 10
Alat Pentadbiran Pelayan Jauh untuk Windows 10 telah dibebaskan. Alat Pentadbiran Pelayan Jauh dimaksudkan untuk pentadbir sistem dan IT. Mereka membe...
Alat Diagnostik Debug dari Microsoft
Microsoft telah mengeluarkan Debug Diagnostic Tool v2 Update 2 dan ia boleh didapati di Pusat Muat turun Microsoft. Alat Diagnostik Debug atau DebugDi...