Ubuntu

Cara Memasang Google Cloud SDK di Ubuntu 20.04?

Cara Memasang Google Cloud SDK di Ubuntu 20.04?

SDK Awan Google memberi kami peluang untuk menggunakan terminal untuk mengakses Google Cloud. Ini adalah alat untuk penciptaan yang dilengkapi dengan banyak arahan yang membantu menguruskan sumber dalam lingkungan Google Cloud.

Tujuan peta jalan ini adalah untuk memasang Google Cloud SDK di Ubuntu 20.04.

Memasang Google Cloud SDK di Ubuntu 20.04

Sebelum memasang google cloud SDK, kita mesti memasang python pada sistem Linux kita, dan kita perlu memuat turun pakej dalam talian.

Sekiranya python sudah ada dalam sistem. Periksa versi dengan melaksanakan arahan seperti di bawah:

$ python3 --versi

Kita boleh memasang python pada sistem kita dengan menjalankan perintah berikut di terminal:

$ sudo apt memasang python3

Memasang Google Cloud SDK di Ubuntu 20.04 melalui Pakej Debian

Muat turun pakej Cloud SDK Debian menggunakan perintah "wget". Ia dipasang di Ubuntu 20.04:

$ wget http: // dl.google.com / dl / cloudsdk / saluran / cepat / muat turun / google-cloud-sdk-307.0.0-linux-x86_64.tar.gz

Ekstrak Fail SDK Awan Google

Kita perlu mengekstrak fail yang dimuat turun dari Ubuntu 20.04 dengan menjalankan arahan berikut:

$ tar -xvzf google-cloud-sdk-307.0.0-linux-x86_64.tar.gz

Fail yang dimuat turun telah diekstrak.

Memasang Google Cloud SDK di Ubuntu 20.04

Navigasikan ke SDK awan google yang dimuat turun dengan melaksanakan arahan yang ditunjukkan di bawah:

$ cd google-cloud-sdk

Sekarang kita berada di direktori Google Cloud SDK.

Kita mesti memasang SDK awan google dengan menaip:

$ ./ pasang.sh

Semasa pemasangan, kami akan diminta memberikan maklum balas untuk meningkatkan SDK Awan Google. Tekan "Y" untuk memberi maklum balas atau tekan "N" jika kami ingin meneruskan proses pemasangan.

Semasa pemasangan, ia akan meminta anda mengubah profil untuk mengemas kini $ PATH anda dan membolehkan penyelesaian perintah shell. Tunjukkan "Y" untuk meneruskan pemasangan.

Sekarang kita akan meminta untuk memasukkan jalan baru untuk membawa Google Cloud SDK.

Kesimpulannya

Google Cloud SDK adalah aplikasi yang fleksibel untuk mengakses Google Cloud melalui terminal. Ini membantu kita mengurus sumber di Google Cloud. Artikel ini memfokuskan pada pemasangan SDK Google di Ubuntu 20.04.

Cara mengulangi peta di C ++
Dalam tutorial ringkas ini, kita akan melihat bagaimana melakukan iterasi dalam peta di C++. Terdapat beberapa cara untuk melakukan lelang pada peta d...
Fungsi Maya C ++
Dalam artikel ini, kita akan membincangkan fungsi maya dalam bahasa pengaturcaraan C ++. Fungsi maya digunakan dalam C ++ untuk mencapai polimorfisme ...
Warisan C ++
Warisan adalah ciri yang sangat penting dari pengaturcaraan berorientasikan objek. Ini membolehkan pengaturcara memperoleh kelas dari kelas yang ada. ...