C ++

Cara mengulangi peta di C ++
Dalam tutorial ringkas ini, kita akan melihat bagaimana melakukan iterasi dalam peta di C++. Terdapat beberapa cara untuk melakukan lelang pada peta d...
Fungsi Maya C ++
Dalam artikel ini, kita akan membincangkan fungsi maya dalam bahasa pengaturcaraan C ++. Fungsi maya digunakan dalam C ++ untuk mencapai polimorfisme ...
Warisan C ++
Warisan adalah ciri yang sangat penting dari pengaturcaraan berorientasikan objek. Ini membolehkan pengaturcara memperoleh kelas dari kelas yang ada. ...
Asas Ekspresi Biasa dalam C ++
Pertimbangkan ayat berikut dalam petikan: "Inilah lelaki saya." Rentetan ini mungkin ada di dalam komputer, dan pengguna mungkin ingin mengetahui apak...
Menguruskan Konsol dengan Kelas iostream di C ++
Dalam pengkomputeran, konsol adalah papan kekunci komputer dan monitor komputer. Pada masa lalu, output dihantar terus ke layar monitor dan bukan ke t...
Fungsi Rakan C ++
Fungsi adalah sekumpulan kod yang melakukan tugas tertentu dan memberikan output. Ia digunakan terutamanya untuk menghilangkan kod berulang. Dalam tut...
Bekas Unik dan Teratur dalam C ++
6, 10, 2, 8, 4 adalah satu set; 2, 4, 6, 8, 10 adalah sekumpulan bilangan bulat yang sama, disusun dalam urutan menaik. Dalam Matematik, satu set memp...
Ekspresi Lambda dalam C ++
Mengapa Ekspresi Lambda? Pertimbangkan pernyataan berikut:     int myInt = 52; Di sini, myInt adalah pengecam, nilai. 52 adalah harfiah, nilai. Hari i...
Kelayakan C ++ dan Penentu Kelas Penyimpanan
CV bermaksud Constant-Volatile. Pengisytiharan objek yang tidak didahului oleh const dan / atau volatile adalah jenis cv-tidak berkualifikasi. Sebalik...