Cloud Init

Cloud-Init dan VM
Artikel berikut membincangkan sedikit mengenai cloud-init dan masalahnya, dan bagaimana sumber terbuka tidak semestinya bermaksud kebebasan. Sekiranya...