Kotlin

Cara Memasang dan Menjalankan Kotlin di Ubuntu
Artikel ini akan menerangkan cara memasang bahasa pengaturcaraan Kotlin di Ubuntu. Panduan ini kebanyakannya terdiri daripada arahan untuk memasang, m...