Perintah Linux

Cara Menetapkan Hostname Menggunakan Perintah Hostnamectl?

Cara Menetapkan Hostname Menggunakan Perintah Hostnamectl?
The nama hos adalah identiti sistem dan digunakan oleh rangkaian untuk mencari sistem.

The "hostnamectlAdalah perintah Linux yang digunakan untuk menetapkan nama host di terminal tanpa membuka dan menyunting di dll / nama hos fail sistem.

Menggunakan "hostnamectl", Pengguna boleh mengedit nama host yang statik, cantik, dan sementara juga.

Utiliti baris perintah ini dikategorikan kepada tiga (3) jenis:

  1. Nama Hos Statik: Ditetapkan oleh pentadbir sistem
  2. Nama Hos Dinamik: Ditetapkan oleh pelayan mDNS pada masa pelaksanaan
  3. Nama Host yang cantik: Ditetapkan oleh pentadbir sistem atau pengguna

Sintaks “hostnamectl"Perintah diberikan di bawah:

hostnamectl [pilihan…] [arahan…]

Cara Menggunakan Perintah "hostnamectl":

Jalankan "hostnamectl"Perintah tanpa memberikan sebarang argumen di terminal untuk memaparkan status nama host semasa:

$ hostnamectl

Tukar Nama Hos Statik:

The "hostnamectl"Perintah membolehkan pengguna menukar"nama hos statik"Tanpa memulakan semula sistem.

Jalankan sintaks arahan berikut di terminal dan tetapkan “nama hos statik"Mengikut keperluan anda:

$ hostnamectl set-hostname [set static-hostname] -statik

Misalkan, untuk menetapkan nama host sebagai "Linux-User", perintahnya adalah:

$ hostnamectl set-hostname Linux-User - statik

Nama hos statik yang berubah kelihatan di terminal.

The "nama host yang cantik"Juga boleh diubah melalui"-cantik"Pilihan"hostnamectl"Perintah. Oleh itu, taipkan petikan berganda ("") nama yang ingin anda tetapkan dan laksanakan di terminal:

$ hostnamectl set-hostname ["set cantik-hostname"] -pretty

Sebagai contoh, untuk menetapkan nama host yang cantik sebagai "Linux", jalankan perintah:

$ hostname set-hostname "Linux" - cantik

Dalam gambar di atas dapat dilihat bahawa nama host yang cantik telah berubah.

Untuk memeriksa sama ada "nama host-cantik"Dikemas kini pada sistem atau tidak, pertama, tetapkan nama yang ingin anda ubah, kemudian jalankan"-status cantik"Perintah untuk mengesahkan pengubahsuaian:

$ hostnamectl set-hostname "Linux" - cantik
$ hostnamectl - status cantik

Untuk memaparkan menolong dari "hostnamectl"Perintah di terminal, ketik:

$ hostnamectl --help

Untuk memaparkan versi “hostnamectlPerintah, jalankan:

$ hostname --versi

Kesimpulan:

The "hostnamectl"Perintah adalah perintah yang berguna untuk mengubah nama host sistem tanpa mengubah dll / nama hos fail. Dalam panduan ini, kita telah mengetahui bahawa cara menetapkan nama host sistemik dan cantik.

Vulkan untuk Pengguna Linux
Dengan setiap kad grafik generasi baru, kami melihat pembangun permainan mendorong had kesetiaan grafik dan semakin dekat dengan fotorealisme. Tetapi ...
OpenTTD vs Simutrans
Membuat simulasi pengangkutan anda sendiri boleh menyeronokkan, santai dan sangat menarik. Itulah sebabnya anda perlu memastikan bahawa anda mencuba s...
Tutorial OpenTTD
OpenTTD adalah salah satu permainan simulasi perniagaan yang paling popular di luar sana. Dalam permainan ini, anda perlu membuat perniagaan pengangku...