Sains Data

Tutorial histogram Python NumPy ()

Tutorial histogram Python NumPy ()
Histogram adalah pemetaan selang ke frekuensi. Ia digunakan untuk menghitung fungsi ketumpatan kebarangkalian pemboleh ubah tertentu. Ia juga dikenali sebagai graf bar. Banyak pilihan terdapat di python untuk membina dan merancang histogram. Perpustakaan NumPy python berguna untuk operasi saintifik dan matematik. Salah satu ciri penting perpustakaan ini adalah melaksanakan histogram dengan menggunakan fungsi histogram (). Fungsi ini digunakan untuk membuat histogram yang mewakili penyebaran frekuensi data secara grafik. Dalam histogram, selang kelas diwakili oleh tong yang kelihatan seperti segi empat tepat mendatar, dan ketinggian berubah-ubah mewakili frekuensi. Pengetahuan membuat array NumPy diperlukan untuk memahami contoh yang ditunjukkan dalam tutorial ini.

Sintaks:

kekenyangan.histogram (input_array, tong = 10, range = None, normed = None, weight = None, density = Tiada)

Fungsi ini boleh mengambil enam argumen untuk mengembalikan histogram yang dihitung dari sekumpulan data. Tujuan hujah-hujah ini dijelaskan di bawah.

Fungsi ini dapat mengembalikan dua tatasusunan. Salah satunya ialah susunan hist yang mengandungi kumpulan data histogram. Satu lagi ialah tatasusunan tepi yang mengandungi nilai tong sampah.

Contoh 1: Cetak susunan histogram

Contoh berikut menunjukkan penggunaan fungsi histogram () dengan tatasusunan satu dimensi dan argumen tong sampah dengan nilai urutan. Susunan 5 nombor bulat telah digunakan sebagai array input, dan susunan 5 nilai berurutan telah digunakan sebagai nilai tong. Kandungan array histogram dan array bin akan dicetak bersama sebagai output.

# Import perpustakaan NumPy
import numpy sebagai np
# Panggil histogram () fungsi yang mengembalikan data histogram
np_array = np.histogram ([10, 3, 8, 9, 7], tong = [2, 4, 6, 8, 10])
# Cetak output histogram
cetak ("Output histogram adalah: \ n", np_array)

Pengeluaran:

Output berikut akan muncul setelah melaksanakan skrip di atas.

Contoh 2: Cetak susunan histogram dan tong sampah

Contoh berikut menunjukkan bagaimana array histogram dan array bin dapat dibuat dengan menggunakan fungsi histogram (). Array NumPy telah dibuat dengan menggunakan fungsi susunan () dalam skrip. Seterusnya, fungsi histogram () telah memanggil untuk mengembalikan nilai array histogram dan array bin secara berasingan.

# Import perpustakaan NumPy
import numpy sebagai np
# Buat array NumPy menggunakan arange ()
np_array = np.arange (90)
# Buat data histogram
hist_array, bin_array = np.histogram (np_array, tong = [0, 10, 25, 45, 70, 100])
# Cetak susunan histogram
cetak ("Data array histogram adalah:", hist_array)
# Susunan tong sampah
cetak ("Data array bin adalah:", bin_array)

Pengeluaran:

Output berikut akan muncul setelah melaksanakan skrip di atas.

Contoh 3: Cetak susunan histogram dan bin berdasarkan hujah ketumpatan

Contoh berikut menunjukkan penggunaan ketumpatan argumen fungsi histogram () untuk membuat susunan histogram. Susunan NumPy sebanyak 20 nombor dibuat dengan menggunakan fungsi arange (). Fungsi histogram pertama () dipanggil dengan menetapkan ketumpatan nilai ke Salah. Fungsi histogram kedua () dipanggil dengan menetapkan ketumpatan nilai ke Betul.

# import susunan NumPy
import numpy sebagai np
# Buat susunan NumPy dengan 20 nombor berturutan
np_array = np.arange (20)
# Hitung data histogram dengan ketumpatan palsu
hist_array, bin_array = np.histogram (np_array, ketumpatan = Salah)
cetak ("Output histogram dengan menetapkan kepadatan ke False: \ n", hist_array)
cetak ("Output array bin: \ n", bin_array)
# Hitung data histogram dengan ketumpatan sebenar
hist_array, bin_array = np.histogram (np_array, kepadatan = Benar)
cetak ("\ nHasil histogram dengan menetapkan kepadatan ke True: \ n", hist_array)
cetak ("Output array bin: \ n", bin_array)

Pengeluaran:

Output berikut akan muncul setelah melaksanakan skrip di atas.

Contoh 4: Lukis carta palang menggunakan data histogram

Anda harus memasang pustaka matplotlib python untuk melukis carta bar sebelum melaksanakan skrip contoh ini. hist_array dan bin_array telah dibuat dengan menggunakan fungsi histogram (). Susunan ini telah digunakan dalam fungsi bar () perpustakaan matplotlib untuk membuat carta bar.

# import perpustakaan yang diperlukan
import matplotlib.pyplot sebagai plt
import numpy sebagai np
# Buat set data histogram
hist_array, bin_array = np.histogram ([4, 10, 3, 13, 8, 9, 7], tong = [2, 4, 6, 8, 10, 12, 14])
# Tetapkan beberapa konfigurasi untuk carta
plt.angka (figsize = [10, 5])
plt.xlim (min (bin_array), maksimum (bin_array))
plt.grid (paksi = 'y', alpha = 0.75)
plt.xlabel ('Nilai Tepi', ukuran huruf = 20)
plt.ylabel ('Nilai Histogram', ukuran huruf = 20)
plt.tajuk ('Carta Histogram', ukuran huruf = 25)
# Buat carta
plt.bar (bin_array [: - 1], hist_array, lebar = 0.5, warna = 'biru')
# Paparkan carta
plt.tunjuk ()

Pengeluaran:

Output berikut akan muncul setelah melaksanakan skrip di atas.

Kesimpulan:

Fungsi histogram () telah dijelaskan dalam tutorial ini dengan menggunakan pelbagai contoh mudah yang akan membantu pembaca mengetahui tujuan penggunaan fungsi ini dan menerapkannya dengan betul dalam skrip.

SuperTuxKart untuk Linux
SuperTuxKart adalah tajuk hebat yang direka untuk membawa anda pengalaman Mario Kart secara percuma pada sistem Linux anda. Ia cukup mencabar dan meny...
Tutorial Battle for Wesnoth
The Battle for Wesnoth adalah salah satu permainan strategi sumber terbuka paling popular yang boleh anda mainkan pada masa ini. Bukan hanya permainan...
0 A.D. Tutorial
Daripada banyak permainan strategi di luar sana, 0 A.D. berjaya menonjol sebagai tajuk yang komprehensif dan permainan taktikal yang sangat mendalam w...