Sendawa

Menggunakan Burp untuk Serangan Automatik
Burp Suite Burp Suite adalah alat serangan aplikasi web yang kaya dengan ciri yang direka oleh Portswigger. Ia dilengkapi dengan semua yang diperlukan...
Tutorial Burp Suite
Burp Suite adalah pelbagai jenis peranti yang digunakan untuk melakukan ujian pen dan pemeriksaan keselamatan. Tutorial ini memfokuskan pada versi per...
Tutorial BurpSuite untuk Pemula
BurpSuite adalah kumpulan alat untuk menjalankan ujian pen atau audit keselamatan.  Tutorial ini memfokuskan pada versi Komuniti, yang percuma, yang m...