Fail Halaman

Apakah ukuran Fail Halaman terbaik untuk Windows 10 versi 64-bit?
64-bit versi Windows dan Windows Server menyokong lebih banyak memori fizikal (RAM) daripada versi versi 32-bit. Walau bagaimanapun, alasan untuk meng...
Cara memadam PageFile.sys semasa ditutup pada Windows 10
Walaupun seseorang selalu dapat menggunakan Ultimate Windows Tweaker kami untuk mengatur Windows untuk menghapus Fail Halaman (fail halaman.sys) pada ...